• +32 495 59 80 99
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring geldt voor het gebruik van ons online aanbod www.go4values.lu (hierna “website” genoemd).

Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de geldende voorschriften voor gegevensbescherming, met name de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vewerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4, nr. 7 AVG is Go4Values Sàrl, Wilfried Schöpges, Duarrefstrooss 31A, L-9944 Beiler. In zoverre u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons volgens de richtlijn van deze bepalingen voor gegevensbescherming in hun geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt deze privacyverklaring te allen tijde opslaan en afdrukken.

Algemene verwerkingsdoeleinden
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de werking van de website.

Welke gegevens wij gebruiken en waarom
Hosting
De hostingdiensten waarop wij een beroep doen, dienen om de volgende diensten ter beschikking te stellen: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij inzetten voor de werking van de website.
Wij of onze hostingaanbieder verwerken daarbij bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van onze website cf. art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) AVG in combinatie met art. 28 AVG.

Toegangsgegevens
Wij verzamelen informatie over u, als u deze website bezoekt. Wij verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiel apparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over iedere toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren:

naam en URL van het opgeroepen bestand
datum en tijdstip van het oproepen
overgedragen hoeveelheid gegevens
melding van een geslaagde oproep (HTTP response code)
browsertype en browserversie
besturingssysteem
referer URL (d.w.z. de eerder bezochte website)
websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

internetserviceprovider van de gebruiker IP-adres en provider van de aanvrager
Wij gebruiken deze protocolgegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profielopstelling voor statistische analyses voor de werking, veiligheid en optimalisatie van onze website, maar ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers op onze website (traffic) en over de aard en omvang van het gebruik van onze website en diensten alsook voor afrekeningsdoeleinden om het aantal ontvangen klikken van samenwerkingspartners te meten. Op grond van deze informatie kunnen wij gepersonaliseerde inhoud met betrekking tot de locatie ter beschikking stellen en het gegevensverkeer analyseren, fouten opsporen en verhelpen en onze diensten verbeteren.

Hierin ligt ook ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) AVG. Wij behouden ons het recht voor om de protocolgegevens achteraf te controleren, als er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onwettig gebruik bestaat. Wij slaan IP-adressen gedurende een beperkte periode op in de logbestanden, als dit vereist is voor de veiligheid of nodig is om diensten te verlenen of een prestatie af te rekenen, bv. als u gebruikmaakt van één van onze aangeboden diensten. Na het annuleren van het bestelproces of na ontvangst van een betaling wissen wij het IP-adres, als dit voor de veiligheid niet meer vereist is. Wij slaan IP-adressen ook op, als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Bovendien slaan wij de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bv. bij registratie, login, klikken op links enz.).

Cookies
Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat door de respectieve servers bij het bezoeken van een website wordt verstuurd en tussentijds op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand bevat op zich een zogenaamde sessie-ID waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer weer worden herkend, als u naar onze website terugkeert. Deze cookies worden gewist, nadat u uw browser sluit. Ze dienen er bv. voor dat u de winkelmandfunctie op meerdere pagina’s kunt gebruiken.

Wij gebruiken in geringe mate ook persistente cookies (eveneens kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen) die op uw eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf en worden na een vastgelegde tijd automatisch gewist. De levensduur ervan bedraagt 1 maand tot 10 jaar. Zo kunnen wij ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger aan u presenteren en u bijvoorbeeld informatie op de website tonen die speciaal op uw interesses afgestemd is.

Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de cookies volgens art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) AVG is onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken.

In de cookies worden bijvoorbeeld de volgende gegevens en informatie opgeslagen:

logininformatie
taalinstellingen
ingevoerde zoektermen
informatie over het aantal oproepen van onze website en het gebruik van afzonderlijke functies van onze website.
Bij het activeren van de cookie krijgt hij een identificatienummer toegewezen, maar uw persoonsgegevens worden niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, IP-adres of dergelijke gegevens die toewijzing van de cookie aan u zouden toelaten, worden niet in de cookie ingesloten. Op basis van de cookietechnologie verkrijgen wij enkel gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze shop er bezocht zijn, welke producten er bekeken zijn enz.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u vooraf geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en per geval kunt beslissen of u cookies voor bepaalde gevallen aanvaardt of algemeen uitsluit of dat cookies volledig worden vermeden. Daardoor kan de functionaliteit van de website beperkt worden.

Informatie over het nakomen van onze contractuele plichten Wij verwerken persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze contractuele plichten na te komen, zoals naam, adres, e-mailadres, bestelde producten, factuur- en betaalgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst.
Het wissen van de gegevens gebeurt na het verstrijken van de garantietermijnen en wettelijke bewaartermijnen. Gegevens die met een gebruikersaccount verbonden zijn (zie hierna) blijven in ieder geval behouden, zolang deze account wordt aangehouden. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 eerste zin onder b) AVG, want deze gegevens zijn nodig, opdat wij onze contractuele plichten ten opzichte van u kunnen nakomen.

Gebruikersaccount
U kunt op onze website een gebruikersaccount aanmaken. Als u dit wenst, hebben wij de persoonsgegevens nodig die bij het inloggen worden opgevraagd. Als u later inlogt, hebt u enkel uw e-mail of gebruikersnaam nodig en het door u gekozen wachtwoord. Voor een nieuwe registratie verzamelen wij basisgegevens (bv. naam, adres, communicatiegegevens (bv. e-mailadres) en betaalgegevens (bankgegevens) en toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Om uw reglementaire aanmelding te verzekeren en ongeautoriseerde aanmeldingen door derden te voorkomen, ontvangt u na uw registratie een activatielink per e-mail om uw account te activeren. Pas na een geslaagde registratie bewaren wij de gegevens die u hebt doorgegeven permanent in ons systeem. U kunt een ooit aangemaakte gebruikersaccount steeds door ons laten wissen zonder dat hiervoor andere verwerkingskosten ontstaan dan de basistarieven. Een schriftelijke mededeling aan de contactgegevens genoemd onder punt 1 (bv. e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor. Wij zullen uw opgeslagen persoonsgegevens dan wissen, in zoverre wij ze niet meer moeten bewaren om bestellingen af te handelen of op grond van wettelijke bewaarplichten. Rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, eerste zin, onder a) AVG.

Nieuwsbrief
Om zich voor de nieuwsbrief in te schrijven, zijn de gegevens nodig die bij de inschrijving worden opgevraagd. De inschrijving voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd. Na inschrijving ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een bericht waarin u wordt gevraagd om de inschrijving te bevestigen ("double opt-in"). Dat is nodig, opdat derden zich niet met uw e-mailadres kunnen inschrijven.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen steeds herroepen en zich zodoende voor de nieuwsbrief uitschrijven.

Wij bewaren de inschrijvingsgegevens zolang ze nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief. De registratie van de inschrijving en het verzendadres bewaren wij, zolang er belang bestaat om de oorspronkelijk gegeven toestemming te kunnen aantonen. Doorgaans zijn dat de verjaringstermijnen voor burgerrechtelijke vorderingen, bijgevolg maximaal drie jaar.

De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, eerste zin, onder a) in combinatie met art. 7 AVG in combinatie met § 7, lid 2, punt 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb of Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). De rechtsgrond voor het registreren van de inschrijving is ons rechtmatig belang om aan te tonen dat het verzenden met uw toestemming gebeurde. U kunt de inschrijving steeds ongedaan maken zonder dat hiervoor andere verwerkingskosten ontstaan dan de basistarieven. Een schriftelijke mededeling aan de contactgegevens genoemd onder punt 1 (bv. e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor. Uiteraard vindt u ook in iedere nieuwsbrief een uitschrijvingslink.

Productaanbevelingen
Wij sturen u los van de nieuwsbrief regelmatig productaanbevelingen toe per e-mail. Op die manier bezorgen wij u informatie over producten uit ons aanbod waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van uw laatste aankopen van goederen of diensten bij ons. Wij richten ons daarbij strikt naar de wettelijke richtlijnen. U kunt hier steeds bezwaar tegen maken zonder dat hiervoor andere verwerkingskosten ontstaan dan de basistarieven. Een schriftelijke mededeling aan de contactgegevens genoemd onder punt 1 (bv. e-mail, fax, brief) volstaat hiervoor. Uiteraard vindt u ook in iedere e-mail een uitschrijvingslink.

De rechtsgrond hiervoor is de wettelijke toelating volgens art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) AVG in combinatie met § 7, lid 3 UWG.

Contact per e-mail
Als u contact met ons opneemt (bv. via het contactformulier of per e-mail), verwerken wij uw gegevens om de aanvraag af te handelen en voor het geval van eventuele daaropvolgende vragen.
Als de gegevensverwerking gebeurt om naar aanleiding van uw aanvraag vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen of als u reeds klant van ons bent om de overeenkomst uit te voeren, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking art. 6, lid 1, eerste zin, onder b) AVG.
Andere persoonsgegevens verwerken wij enkel als u daarvoor toestemming geeft (art. 6, lid 1, eerste zin, onder a) AVG) of als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) AVG). Een rechtmatig belang is bv. uw e-mail beantwoorden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zg. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over het gebruik van deze website door de bezoekers ervan die door de cookie geproduceerd wordt, wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Hierin ligt ook ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) AVG.

Google heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese Unie en de VS en zich gecertificeerd. Google is daardoor verplicht om de normen en voorschriften van het Europees gegevensbeschermingsrecht na te leven. Meer informatie is terug te vinden via onderstaande link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Wij hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd (anonymizeIp). Uw IP-adres wordt daardoor door Google echter eerst verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Unie gesloten hebben. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar verkort. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten aan ons te verlenen die verbonden zijn met het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door uw browsersoftware navenant in te stellen. Wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien de overdracht van de informatie die door de cookie geproduceerd wordt en betrekking heeft op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze informatie door Google voorkomen door de browserplug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naast de browserplug-in of in browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-outcookie te plaatsen die de registratie door Google Analytics op deze website voortaan voorkomt (deze opt-outcookie werkt enkel in deze browser en enkel voor dit domein. Als u de cookies in uw browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): [Google Analytics deactiveren] opslagduur

In zoverre niet specifiek vermeld, slaan wij persoonsgegevens enkel zo lang op als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

In enkele gevallen voorziet de wetgever het bewaren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het fiscaal of handelsrecht. In die gevallen blijven wij de gegevens enkel verder bewaren voor deze wettelijke doeleinden. Wij verwerken ze op geen enkele andere wijze en wissen ze na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten als betrokkene van de gegevensverwerking
Volgens de toepasselijke wetten hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag met duidelijke vermelding van uw persoon per e-mail of post te richten aan het adres genoemd onder punt 1.
Hierna vindt u een overzicht van uw rechten.

Recht op bevestiging en informatie
U hebt recht op overzichtelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder:
U hebt steeds het recht om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens verwerkt worden. Als dit het geval is, hebt u het recht om ons gratis informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen en een kopie van deze gegevens. Verder bestaat er recht op de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
dat u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.

Recht op rectificatie
U hebt het recht om te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd en evt. ook worden vervolledigd.

In het bijzonder:
U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om u betreffende persoonsgegevens te wissen.

In het bijzonder:
U hebt volgens art. 17, lid 1 AVG het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
U trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, eerste zin, onder a) AVG of art. 9, lid 2 a) AVG berustte en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u hen hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking
In een aantal gevallen hebt u het recht van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

In het bijzonder:
U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, de verwerking is onrechtmatig en u hebt zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en hebt in de plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik ervan;
wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG, zolang nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van ons bedrijf zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een machineleesbare vorm te verkrijgen, over te dragen of door ons te laten overdragen.

In het bijzonder:
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien

de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, eerste zin, onder a) AVG of art. 9, lid 2, onder a) AVG of een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, eerste zin onder b) AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

Recht van bezwaar
U hebt het recht ook bezwaar te maken tegen een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door ons, als uw specifieke situatie dit motiveert en onze belangen bij de verwerking niet zwaarder wegen.

In het bijzonder:
U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, eerste regel, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens door ons worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van de verzamelde persoonsgegevens.

Recht op intrekking van een toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht U hebt het recht een toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens onwettig is.

Gegevensbeveiliging
Wij zijn maximaal bekommerd om de veiligheid van uw gegevens in het kader van de geldende wetten inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonsgegevens worden bij ons versleuteld doorgegeven. Dit geldt voor uw bestellingen alsook voor de klantlogin. Wij gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer), maar wijzen op het feit dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beschermen, treffen wij technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig art. 32 AVG die wij steeds weer aanpassen aan de actuele stand van de techniek.

Wij garanderen bovendien niet dat ons aanbod op bepaalde tijdstippen beschikbaar is. Storingen, onderbrekingen of uitval kunnen niet worden uitgesloten. De servers waarvan wij gebruikmaken, worden regelmatig zorgvuldig beveiligd.

Doorgeven van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht aan landen buiten de EU.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe enkel binnen ons bedrijf.

Als en in zoverre wij derden inschakelen in het kader van de uitvoering van overeenkomsten (bijvoorbeeld logistieke dienstverleners), ontvangen zij persoonsgegevens enkel in de mate waarin overdracht nodig is voor de overeenkomstige dienst.

Voor het geval wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden (aan een “verwerker”), verplichten wij verwerkers contractueel om persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de eisen van de wetten inzake gegevensbescherming te gebruiken en de bescherming van de rechten van de betrokkene te garanderen.

Er vindt geen gegevensoverdracht plaats aan instanties of personen buiten de EU buiten het geval genoemd in deze verklaring onder punt 4 en dit wordt ook niet overwogen.

Functionaris voor gegevensbescherming
Als u nog vragen of bedenkingen over gegevensbescherming hebt, gelieve zich te richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Go4values vermoegensverwaltung luxemburg

Duarrefstrooss 31A, L-9944 Beiler
info@go4values.lu